Vertimų užsakymas

  1. Atsiųskite tekstą įvertinimui elektroniniu paštu. Nurodykite kalbų kombinacijas, atlikimo terminus, maketavimo  ir redagavimo reikalingumą.
  2. Tekstas vertimui turi būti gerai įskaitomas. Priimame įvairaus formato MS Word (*.doc, *.docx), MS Excel (*.exl), PDF (*.pdf), paveiksliukus (*.jpg, *.png, *.gif, *.tif) ir kitus dokumentus.
  3. Įvertinę paslaugos kainą, susisieksime su Jumis kaip įmanydami greičiau.

Elektroniniu būdu užsakant vertimų biuro paslaugas, žemiau pateiktos sąlygos laikomos priimtomis ir įpareigojančiomis, be jokių apribojimų ar išlygų, Užsakovui el. laišku patvirtinus vertimo užsakymą vertimų biuro Integro Plus el. paštu arba priėmus Integro Plus sąskaitą. Užsakovas, pateikęs ir patvirtinęs užsakymą el. laišku bei gavęs Integro Plus sąskaitą apmokėjimui, įsipareigoja ją pilnai apmokėti vertimo vykdymo metu arba bent jau iki tol, kol gaus pranešimą el. paštu, kad vertimas jau įvykdytas.

* Užsakovas negali anuliuoti savo patvirtinto el. paštu užsakymo ar jį pakeisti pastarojo vykdymo metu be atskiro raštiško susitarimo ar itin rimtos priežasties.

** Klientui pateikus vertimo užsakymą biurui, visa finansinė atsakomybė, susijusi su pateiktų tekstų redagavimu, maketavimu ar kitais darbais, tenka pačiam klientui.

Vertimo dalies trūkumai, netikslumai negali suteikti pagrindo klientui reikšti nepasitenkinimo apskritai visu atliktu darbu. Vertimų biuro „Integro Plus“ vertėjai atlieka taisymus, jei Užsakovas kreipiasi penkių dienų bėgyje ir remdamasis kalbos taisyklėmis, žodynais ir originalo tekstais, aiškiai įrodo klaidas. Jei nėra kitaip sutarta raštu, klientas turi sutikti su vertėjo profesinės praktikos sąlygotais terminais, atitinkančiais originalo kalbą ar su semantiniais pakeitimais kaip tik norint išvengti nedailaus pažodinio vertimo.