Vertimų biuras Intergo Plus

Vertimų biuras „Integro Plus“ savo šaknis įleido dar 2007 metais, kai šio darbo ėmėsi kalbų fanatikė, padedama kompiuterių specialisto, kartu turėdami vieną tikslą – įkurti internetinį vertimų biurą, tokiu būdu taupant savo pačių bei užsakovų kaštus ir laiką, taip pat išnaudojant technologijas padidinti žmonių atliekamų vertimų kokybę. Laikui bėgant prie komandos prisijungė visi kiti šiam darbui ir tikslui įgyvendinti būtini įvairiausių sričių specialistai.

Nuo pirmųjų dienų mūsų tikslas buvo ir yra pasiūlyti klientams kainos, kokybės ir pakankamai greito užsakymo įvykdymo santykį, garantuojant užsakovams jų pateiktų dokumentų bei kitos informacijos konfidencialumą. Tai užtikriname dirbdami be tarpininkų, kurių pagalba neretai naudojasi kiti vertimo biurai ir jūs jiems už tai permokate. Vertimų biuras „Integro Plus“ dirba tiesiogiai su atrinktais specialistais.

Mūsų misija ir praktinė patirtis

Mūsų tikslas yra palengvinti klientams internacionalizuojant jų verslą kalbiniu atžvilgiu.  Siekdami pasiūlyti aukštos kokybės ir kainos santykį, neapkraunant klientų papildomais kaštais, mes apsisprendėme teikti tik internetines vertimų paslaugas (įskaitant galimybę atsiimti patvirtintus dokumentus sutartu laiku, jei to prireikia).

Mes neapkrauname jūsų bereikalinga informacija ir siūlome tiesioginio pobūdžio paslaugas gerokai mažesniais apsisukimo tempais bei užsakymų valdymo išlaidomis. Tokiu būdu mes galime sutelkti daugiau savo dėmesio ir pastangų į geresnę vertėjų atranką ir klientų poreikių bei lūkesčių išsiaiškinimą. Prireikus galime pateikti informaciją apie jums parinktą vertėją/-us.

Prieinamumas ir lankstumas dažnai atsakome net ir vakarais bei savaitgaliais, kai kiti biurai nedirba, be to dažniausiai už darbą ne darbo valandomis nedidiname įkainių!

Vertėjai-ekspertai  bendradarbiaujame su vertėjais-ekspertais, kurie turi atitinkamą išsilavinimą bei patirtį teisėje, technikoje, versle, rinkodaroje, aukštosiose technologijose ir pan.

Kokybė užtikrinta atidžiai ir rūpestingai atrinkus profesionalius ir patyrusius specialistus bei papildomai pasitelkiant teksto redaktorius, korektorius ar reikiamus gimtakalbius vertėjus.

Kaina visuomet skaičiuojama už 1600 spaudos ženklų be tarpų (Word count/ Characters (no spaces)) arba už vieną dokumento lapą.

Sąžiningumas skubių vertimų atveju – daugelyje atvejų netaikome „skubių vertimų tarifų“, nes atlikti jums taip reikiamus, laukiamus bei skubius vertimus kuo greičiau ir operatyviau, tai mūsų kasdienybė ir savaime suprantamas dalykas.